Lotorpsmetoden andningsmassage

Start

Andningsterapi

LotorpClinic

Förbättrad andningsteknik

Sök LotorpClinic

Sök terapeut

Bok om Lotorpsmetoden

Utbildning

Patientberättelser

Forskning

Donationer

Kontakt

Media

Länkar

Sitemap

Info in English

Andningsterapi / Thoracal mobilisering

För att en människa ska överleva behövs konstant tillförsel av syre till alla kroppens organ. Syret tillförs kroppen genom att man andas in syre i lungorna och där övergår syret till blodet och transporteras ut i kroppen. Något man kanske inte tänker på så ofta är HUR det går till att andas och hur otroligt viktigt detta är för att kroppen ska fungera bra!!
En människa andas genom att använda ett stort antal muskler i bröst, rygg och magregionen. Det behövs muskler både för att andas in och för att andas ut. Ett andetag bygger på att dessa muskler samverkar på ett bra och effektivt sätt. Vad händer då om dessa muskler INTE fungerar bra!?
Ett vanligt problem, framförallt i samband med stress och andningsrelaterade problem som till exempel hosta och doftallergi, är att man hamnar i så kallad hög och snabb andning. Denna typ av andning innebär att många andningsmuskler utnyttjas dåligt och med tiden blir stelare och orörligare. Oftast är det utandningsmusklerna som framförallt påverkas på detta sätt. Man blir alltså dålig på att andas ut vilket leder till att lungorna aldrig riktigt töms på gammal luft, framförallt koldioxid. Resultatet av detta blir att syreinnehållet i luften i lungorna blir sämre och detta kan leda till problem i kroppen. Som en liknelse kan man till exempel nämna att man inom brandkåren använder koldioxid för att släcka eftersom den är så effektiv på att tränga undan syre!!
Lotorpsmetoden bygger på svensk klassisk massage och inriktar sig på behandling av andningsmuskulaturen. I metoden ingår också andningsövningar för att lära patienten att andas bättre. Under en behandling genomförs ett antal ordentliga utandningar där patienten får hjälp med att verkligen tömma lungorna. Effekten av detta är ofta häpnadsväckande kraftig och många känner en omedelbar effekt och förbättring av problem som kan ha varat i åratal.
- Jag har lyckats behandla patienter med astmaliknande symptom som jag själv inte trodde fanns. Jag är lika förvånad som patienterna som i vissa fall haft besvär i 20-30 år, säger Janne Karlsson, Lotorpsmetodens skapare som ser metoden som ett sätt att hjälpa kroppen utan luftrörsvidgande medicin och cortisonpreparat. Många har blivit helt bra efter cirka fyra behandlingar
De kraftfulla resultaten förklarar Janne med att lungorna är kroppens reningsverk. När en människa bara andas med hälften av lungkapaciteten är det risk att gasblandningen i lungorna blir sämre. Det verkar då som att kroppen försöker skydda sig genom att reagera negativt på parfym, tobaksrök och starka dofter.

Drabbar sociala livet

Andra besvär som uppkommer när patienterna utsätts för tobaksrök och starka dofter är yrsel, stickningar i fingrar, irriterade ögon, magbesvär samt kalla händer och fötter. Reaktionerna vid fysisk aktivitet och mental stress är likvärdiga oberoende av tid på dagen eller årstid.
- Det sociala livet blir lidande när man inte kan gå ut och dansa eller gå på restaurang. Många patienter har mått jättedåligt. Tidigare har det inte funnits några behandlingsformer att erbjuda när folk klagat på att de inte får tillräckligt med luft, har svårt att andas och hostar slem.