Lotorpsmetoden andningsmassage

Start

Andningsterapi

LotorpClinic

Förbättrad andningsteknik

Sök LotorpClinic

Sök terapeut

Bok om Lotorpsmetoden

Utbildning

Patientberättelser

Forskning

Donationer

Kontakt

Media

Länkar

Sitemap

Info in English

Forskning om Lotorpsmetoden

Här presenteras aktuella forskningsresultat och rapporter som rör Lotorpsmetoden och astmalika problem.

Studie på astmatiker

Denna studie slutfördes under 2014. Den leddes av professor Olle Löwhagen på avdelningen för allergi och lungmedicin på Sahlgrenska i Göteborg. Studiens syfte var att studera Lotorpmetodens effekt på patienter med diagnostiserad astma. Två patientgrupper skapades där den ena gruppen fick behandlingar enligt Lotorpsmetoden och den andra gruppen (kontrollgruppen) fick normal behandling för astma plus ordinerad fysisk träning. Samma mätningar utfördes på deltagarna i båda grupperna. Resultatet av studien var att de personer som behandlades med Lotorpsmetoden fick signifikanta förbättringar av ett antal parametrar jämfört med kontrollgruppen plus att deras bröstkorgsrörlighet förbättrades. Kontentan av studien var att den ökade bröstkorgsrörligheten troligen låg bakom förbättringarna av de upplevda problemen.
Denna studie finns publicerad i den vetenskapliga tidsskriften "Complementary Therapies in Clinical Practice". En sammanfattning av studien kan läsas genom att följa följande länk:
Artikel om studie på astmatiker

Pilotstudie Lotorp

Denna studie leddes även den av professor Olle Löwhagen på avdelningen för allergi och lungmedicin på Sahlgrenska i Göteborg. Studien genomfördes på Janne Karlssons klinik i Lotorp och resultaten sammanställdes av Olle Löwhagen. Huvudkriteriet för att ingå i studiegruppen var att patienterna skulle ha astmalika problem. 20 patienter ingick i studiegruppen och alla fick behandlingar enligt Lotorpsmetoden av Janne Karlsson. Resultatet av studien kan du se genom att klicka på länken nedan.
Många av diagrammen visar VAS-skalor vilket innebär att patienterna får skatta sina problem på en 10-gradig skala där 10 innebär stora problem och 0 inga problem.
Resultat av pilotstudie Lotorp

Studie på Sahlgrenska

Denna studie leddes även den av professor Olle Löwhagen på avdelningen för allergi och lungmedicin på Sahlgrenska i Göteborg. Patienturvalet, där personer med astmalika problem utan konstaterad astma ingick, gjordes av Olle Löwhagen och studien bestod av två grupper. I den ena gruppen, kallad behandlingsgruppen, ingick 15 personer som fick tre behandlingar enligt Lotorpsmetoden under en 6-veckorsperiod. Alla behandlingarna utfördes av Janne Karlsson i lokaler på Drottninggatans läkarmottagning i Göteborg och alla mätningar och utvärderingar gjordes av personal på Sahlgrenska. Den andra gruppen, kallad träningsgruppen, bestod också av 15 personer som fick göra andnings- och rörelsebehandling samt hemövningar, träningen utfördes i grupp tre gånger under 6 veckor och samma mätningar gjordes på dem.
Tanken med studien var att undersöka Lotorpsmetodens verkan på den givna patientkategorin och dessutom att jämföra med verkan av bara träningsövningar. På grund av att 6 av 15 patienter avbröt studien i träningsgruppen är resultaten här dock något osäkrare jämfört med behandlingsgruppen där bara en av 15 patienter avbröt studien.
Slutsatsen av studieresultaten blev att ökad rörlighet av bröstkorgens rörlighet minskar symtomen för denna typ av patienter. Klicka på länken nedan för att läsa professor Olle Löwhagens sammanfattning av studieresultaten.
Sammanfattning av studie på Sahlgrenska

Andra studier

Janne Karlsson tillsammans med Bergqvist Massage & Friskvårdsutbildningar jobbar kontinuerligt med att försöka genomföra ytterligare studier rörande Lotorpsmetoden. Till hösten 2017 hoppas vi kunna starta en studie rörande hur Lotorpsmetoden påverkar syretillförseln i kroppens celler, där nyutvecklad mätutrustning från Hälsouniversitetet i Linköping kommer användas.
En annan studie vi hoppas kunna genomföra under det kommande året är hur Lotorpsmetoden fungerar för kunder som har problem med VCD (Vocal Cord Dysfunction).